ที่มาของการกำเนิดกีฬารักบี้ฟุตบอล

William Webb Ellis

กีฬารักบี้ฟุตบอลเริ่มกำเนิดขึ้นในปี พ.ศ. 2366 ในประเทศ อังกฤษ โดยมีนาย วิลเลียม เอบบ์ เป็นคนเริ่มกีฬานี้ตอนที่เขากำลังศึกษาอยู่ที่โรงเรียน สอนรักบี้ โดยมีที่มาคือ ในวันหนึ่ง นาย วิลเลียม อยู่ที่สนามรักบี้ เขาได้หยิบลูกฟุตบอลถือเอาไว้ในมือ และก็เริ่มทำการวิ่งไปในสนามซึ่งเป็นทักษะขั้นพื้นฐาน และต่อมาก็ได้มีการปรับปรุงปรับเปลี่ยนจนเป็นกีฬารักบี้ขึ้นมาในปัจจุบัน กีฬารักบี้เป็นกีฬาที่ต้องใช้กำลังกายเยอะมากต้องใช้หัวคิดอาศัยการเข้าใจกันในตัวผู้เล่น และอีกอย่างหนึ่งที่เป็นสิ่งสำคัญก็คือ การอดทนต่อสถานการณ์ต่างที่เกิดขึ้นระหว่างแข่งขันด้วยต้องมีความเป็นนักกีฬาที่สมบูรณ์แบบนักรักบี้ทุกคนต้องมีวินัยในการเล่น